logo MUDA Atheneum voor Podiumkunsten

MUDA Atheneum voor Podiumkunsten


Passie met grootste onderscheiding
 • Stacks Image 9991
 • Stacks Image 9993
 • Stacks Image 9995
 • Stacks Image 9998

Stages

Tijdens de schoolvakanties nemen de verschillende afdelingen van het MUDA al dan niet beurtelings het initiatief om stages te organiseren, bedoeld voor jongeren die gewoon willen proeven van het studeren aan het MUDA of die zich meer bepaald willen voorbereiden op de audities. We lichten je zéker verder in over de stages via de nieuwspagina's en facebook.
Verder ben je gewoon ALTIJD welkom! Je kunt op eenvoudige afspraak een hele dag of zelfs meer als 'gastleerling' op bezoek komen en actief deelnemen aan de lessen. Je wordt onmiddellijk opgevangen door de leraren én door je medeleerlingen. Neem contact op met ons en wij regelen het met de directie van jouw huidige school. Dat is ook een stage!

 • EINSTEIN Muziekkamp
  Stacks Image 10337
 • Dansstages
  Stacks Image 10342

  Klik op de afbeelding hierboven. Dat brengt je naar de website van onze dansafdeling, waar je meer informatie vindt over deze stage en kunt inschrijven.


  INTERNATIONALE DANSSTAGE
  Telkens op het einde van de grote vakantie. Kom later terug voor meer info over de editie 2018.

 • Musicalkamp
  Een echte buitenkans voor jonge entertainers! Of je nu ervaring hebt op het podium of niet, als creatieve tiener ben je welkom op ons musicalkamp; elke dag zang, dans, theater, creatief zijn en plezier maken met vertrouwde en nieuwe vrienden.
  Stacks Image 10357
 • Muziekstages
  Er werden dit jaar muziekstages georganiseerd voor zowel klassieke muziek als jazz en pop. Het succesvol voltooien van een muziekstage kan je een ticket opleveren voor het MUDA, zodat een auditie niet meer hoeft!
  Stacks Image 10372
  Stacks Image 10374

Audities

Wie vanuit een andere studierichting wil instromen kan toegelaten worden op het MUDA door auditie te doen.

 • Als je slaagt, wordt je toegelaten tot het studiejaar van het MUDA en de studierichting waarvoor je kandideerde.
 • Als je op bepaalde vlakken minder goed scoort maar over voldoende talent en competenties beschikt, bespreekt de toelatingscommissie de best mogelijke oplossing met jou en je ouders. Zo kan er bijvoorbeeld een optie genomen worden op het vrijwillig overdoen van een leerjaar waarvoor je reeds een A-attest behaalde, als je wel talent hebt maar onvoldoende artistieke, technische of theoretische bagage. Een toelatingsklassenraad kan op basis van je rapport of andere evaluatiegegevens eventuele vrijstellingen verlenen. Door die vrijstellingen komt dan weer tijd vrij voor extra oefening en zelfstudie om je artistieke achterstand op te halen.
 • In het ergste geval echter - want de resultaten van de toelatingsproeven zijn wettelijk bindend - krijg je geen toelating om met deze studierichting te starten, slaag je niet voor de auditie. Zo'n beslissing nemen we niet om je ongelukkig te maken, maar om te vermijden dat je ongelukkig zou wórden. Wij willen eerlijk zijn met jou en je ouders; het gaat tenslotte om je toekomst, en er is nog een wereld van verschil tussen creatief zijn met muziek en dans voor je plezier en de ambitie om dat wie-weet ooit op professioneel niveau te gaan doen. Toch hoeft dit scenario nog steeds niet het einde te betekenen van jouw ambitie om op het MUDA | Kunstencentrum te studeren. Aan ons EINSTEIN ATHENEUM kun je immers een ASO-richting kiezen gecombineerd met muziek, dans of drama in de vrije ruimte.

Dans

 • Voor het eerste en tweede jaar dans organiseren we een oriënteringsproef. De uitkomst daarvan bepaalt of je het beste past in de studierichting DANS dan wel DANS PRO van het EINSTEIN Atheneum.
 • Voor het KSO (= vanaf het derde jaar) moet je slagen voor een auditie.

Meer informatie vinden over de proeven en ervoor aanmelden kan via hedendaagsedans.be/audities


Muziek - Muziektheater

Voor het eerste en tweede jaar is geen oriënteringsproef of auditie vereist. Alle leerlingen kunnen vrij instappen in het eerste en tweede jaar muziek of musical aan het EINSTEIN Atheneum.

Voor het KSO (= vanaf het derde jaar) moet je slagen voor een auditie. Je legt een proef af voor muziekleer en voor je gekozen hoofddiscipline.
Om je optimaal te kunnen voorbereiden, stellen we ruim vooraf een voorbereidingsbundel ter beschikking, per jaar en per studierichting, die je hier zult kunnen downloaden. Het is heel erg belangrijk dat je de lessen en modeltoetsen die erin zitten goed doorwerkt. De bundel bevat ook een document met een uitgebreide omschrijving van wat je moet kennen en kunnen voor je hoofddiscipline.

Data van de audities muziek - muziektheater:
zaterdag 14 april vanaf 9:30u (onder voorbehoud)
zaterdag 30 juni 2018
vanaf 9:30u
maandag 27 augustus 2018 vanaf 9:30u
Heb je vragen, neem dan gerust contact op met de coördinator van je afdeling! Je kunt hem/haar een mailtje sturen via de Wie is Wie? op de pagina Wegwijs.

Stacks Image 10314
"Me and Malgven (Gerbes) enjoyed our time teaching at MUDA a lot! The students seemed to be stimulated, open to new adventures and technically trained. In short: great dancers to work with. Even more important, they appeared to have formed a community in which they where able to stand for one another, at the same time as everyone was also taking things in their own hands. Even entering the building and having sounds and movements happening everywhere was an inspiring start of the day. MUDA seems like a place where potential is tickled rather then quantified, students cherished to grow freely, instead of being formed and branded. Congratulations to the director and the course leaders for creating such a positive environment!"
David Brandstätter
choreograaf, mede-oprichter van S-H-I-F-T-S / Art in Movement